หน้าแรกhna_rk.html
   เกี่ยวกับเราkeiyw_kab.html
   หลักสูตรkhan_txn_kar_peid_suny.html
   แบบฟอร์มbb_fxrm.html
   ศูนย์suny/suny.html
   ทีมงานthim_ngan.html
   ติดต่อ
EnglishHomeENG.html
 

ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาผู้นำ

23 ถ.อำมาตย์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

Mobile. 085-0323040

E-mail : office@sspthai.org

23 , Nai Meuang , Meuang ,khonkaen , 40000

Mobile. 085-0323040

E-mail : office@sspthai.org


Center for Leadership Development

Like Facebook Fan Page http://www.facebook.com/pages/%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%B3-Center-for-Leadership-Development/144193042394031