หน้าแรกhna_rk.html
   เกี่ยวกับเราkeiyw_kab.html
   หลักสูตรkhan_txn_kar_peid_suny.html
   แบบฟอร์มbb_fxrm.html
   ศูนย์suny/suny.html
   ทีมงาน
   ติดต่อtidtx.html
EnglishHomeENG.html
 

พวกเราทุกคนมีภาระใจสำคัญที่อยากจะสร้างผู้นำคนใหม่ที่จะสามารถสร้างผู้นำคนต่อๆไปได้ เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ศ.ส.พ. จะเป็นอีกหนทางหนึ่งที่จะทำให้คริสตจักรของท่านเติบโตและก้าวหน้าไปพร้อมๆกับเรา
Lee Her
CLD DirectorDebie Vik
Regional Coordinator