หน้าแรก
   เกี่ยวกับเราkeiyw_kab.html
   หลักสูตรkhan_txn_kar_peid_suny.html
   แบบฟอร์มbb_fxrm.html
   ศูนย์suny/suny.html
   ทีมงานthim_ngan.html
   ติดต่อtidtx.html
EnglishHomeENG.html
 
http://livepage.apple.com/
   ประชาสัมพันธ์khaw_prachasamphanth/khaw_prachasamphanth.html
   ข่าว-กิจกรรมkhaw_kickrrm/khaw_kickrrm.html
   ข่าว-รับสมัครkhaw_rab_smakhr/khaw_rab_smakhr.html

.ส.พ. เป็น ศูนย์การเรียนพระคริสตธรรม ในคริสตจักรท้องถิ่น ศ.ส.พ. นำศูนย์พระคริสตธรรมไปสู่ผู้เรียนในคริสตจักร เพื่อให้มีโอกาสได้รับการอบรมโดยใช้คริสตจักรเป็นหลัก ในการส่งเสริมและพัฒนาผู้นำคริสตจักรท้องถิ่น ศ.ส.พ. ไม่ใช่ "โครงการ" เพื่อแสวงหาผลกำไรเหมือนบริษัท แต่เป็นโครงการเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาในการศึกษาพระคัมภีร์เท่านั้น....

อ่านต่อ >>keiyw_kab.html
ศ.ส.พ. คืออะไร?
ประชาสัมพันธ์khaw_prachasamphanth/khaw_prachasamphanth.html
กิจกรรมkhaw_kickrrm/khaw_kickrrm.html
รับสมัครkhaw_rab_smakhr/khaw_rab_smakhr.html
ติดตามความเคลื่อนไหว

พนักงานใหม่สำนักงาน ศ.ส.พ.

ข้าพเจ้าขอบคุณพระเจ้าที่ได้มีโอกาสรับใช้พระเจ้ากับหน่วยงาน ศ.ส.พ. ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงาน ซึ่งข้าพเจ้าได้รู้จักงานของ ศ.ส.พ.......

รายละเอียดเพิ่มเติม >>khaw_rab_smakhr/Entries/2015/6/4_nana_phnakngan_khn_hm.html

ที่อยู่สำนักงานใหม่

เรียนพี่น้องชาว ศ.ส.พ. ทุกท่านขณะนี้สำนักงานได้ทำการย้ายมาประจำที่จังหวัดขอนแก่นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอความร่วมผู้ที่ต้องการติดต่อหรือต้องการส่งเอกสารต่าง ๆ ไปยังที่อยู่ใหม่ดังต่อไปนี้
ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาผู้นำ

23 ถ.อำมาตย์ ต.ในเมือง อ.เมือง

.ขอนแก่น  40000

โทร : 0850323040
อบรมผู้นำศุนย์ใหม่

ผ่านไปเป็นที่เรียบร้อยสำหรับการอบรมผู้นำศูนย์ใหม่ เมื่อวันที่ 28 – 2 เม.ย. 2012 ที่ผ่านมานี้ โดยมีผู้ให้ความสนใจหลักสูตรการอบรมผู้นำศูนย์ ใหม่ดังต่อไปนี้

รายละเอียดเพิ่มเติม>>https://www.facebook.com/media/set/?set=a.672743989538931.1073741834.144193042394031&type=3

ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาผู้นำ

Center for leadership Deverlopment

23 ถ.อำมาตย์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

E-Mail : office@sspthai.com

Mobile : 0850323040

Like Facebook Fan Page http://www.facebook.com/pages/%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%B3-Center-for-Leadership-Development/144193042394031

ขอแสดงความยินดีกับผู้จบหลักสูตร

หัวข้ออธิษฐาน

1.ผู้เรียนทุกศูนย์ที่จะมีความอดทน เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

2. งบประมาณในการบริหารจัดการ

3. การสรรหาบุคลากรในการประสานงาน การติดตามผล และการดูแลศูนย์ต่างๆให้มากขึ้น

4. ผู้นำศูนย์ที่จะเป็นแบบอย่างที่ดี มีหัวใจของผู้รับใช้ มีความสัตย์ซื่อต่อ

    งานที่ได้มีส่วนในการรับผิดชอบของศูนย์ และมีวินัยในการที่จะบริหารงานศูนย์

ความเคลื่อนไหวภายในศูนย์khwam_kheluxn_suny/khwam_kheluxn_suny.html
สนับสนุนพันธกิจ ศ.ส.พ.khwam_kheluxn_suny/khwam_kheluxn_suny.html

ปัจจุบันถึงแม้ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาผู้นำจะดำเนินพันธกิจมานานหลายปีแต่เราไม่ใช้องค์กรที่แสวงหาเพื่อผลกำไร เราจึงมีรายรับอย่างจำกัดผู้สนับสนุนหลักของเราคือองค์กรสยามมิชชั่นซึ่งเป็นผู้ที่ถวายให้กับพันธกิจ แต่ด้วยงบประมาณที่จำกัดและค่าใช้จ่ายที่มีมากมายทำให้องค์กรของเรายังต้องการเงินถวายจากผู้ที่มีภาระใจในการสนับสนุนพันธกิจเพื่อให้องค์กรได้พัฒนาในก้าวต่อๆไป หากท่านมีภาระใจสามารถที่จะถวายทรัพท์ผ่านทางบัญชีของเรา


ธนาคารกรุงไทย

ชื่อบัญชี : น.ส. ภาวิณี  เชษฐ์ศุทธยางกูร

เลขที่บัญชี : 405-0-77273-6


ธนาณัติ (สั่งจ่ายในนาม ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาผู้นำ)

ขอแสดงความยินดีกับศูนย์ อ.อุมาพร ชัยรัตน์และผู้เรียนทุกท่านที่สำเร็จหลักสูตรผู้นำคริสเตียนไทยของ ศ.ส.พ. เป็นที่เรียบร้อย